i0 naplo  i0 moddle  i0 server  i0 face  i0 youtube

ÁHÍTAT: 60     ÜGYELET: 8.a
 
"Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál." (Róm 8,28)

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről. Letölthető: nyilatkozat_eletvitelszeru_lakhelyrol_2018.pdf
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet: 

- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

• A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
• Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.  Letölthető: szuloi.pdf
• A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK azonosító. Az igazolvány kiállítása díjmentes

Időpont igénylés beiratkozáshoz: április 4. szerda  9.00-15.00-ig  Telefon: 30/676-6832

Beiratkozás időpontja: 2018. április 12-13. (csütörtök, péntek)  7.00 órától 17.00 óráig