i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube

ÁHÍTAT: 47 (3-4.evf.)     ÜGYELET: 7.A
 
"Utaidat, Uram, ismertesd meg velem!" (Zsolt 25,2)
ref     
orokosoko  
tehets  
okogyul  
boldog