i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube

ÁHÍTAT: 103     ÜGYELET:
 
"Utaidat, Uram, ismertesd meg velem!" (Zsolt 25,2)