i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube

ÁHÍTAT: 19     ÜGYELET:
 
"Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek." (Lk 11,9)

A szabályozás új előírásai - úszásoktatás, sportkörök - 09.09-től lépnek életbe.

 • Minden tanulónál és iskolai dolgozónál kötelezően lennie kell az orrot és a szájat eltakaró maszknak.
 • A tanulók és iskolai dolgozók számára a maszk viselése nem kötelező, de a szünetekben az osztálytermen kívüli zárt terekben (folyosó, mosdó, öltöző) ajánlott.
 • A megfelelő távolságtartás minden esetben fokozott figyelmet igényel.
 • Csak egészséges gyermek jöhet iskolába, betegség után csak írásos orvosi igazolással érkezhet vissza az intézménybe.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. (szülői értekezletek, étkezési díj befizetés)
 • Az intézmény területére belépő idegen személyek részére a maszk viselése kötelező.
 • A szülők 15:30-tól - az előírások betartásával - a Tóth József utcai bejárat használatával az iskola udvarán érkezhetnek gyermekükért.
 • A fogadóórák megrendezésének módjáról (online vagy hagyományos) az alkalmat megelőző héten adunk hivatalos jelzést az iskola honlapján és Facebook oldalán.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg.
 • Az őszi úszásoktatás és a délutáni (nem tanórai) sportkörök és egyéb foglalkozások felfüggesztésre kerülnek.
 • Az intézmény bejáratánál, valamint az intézmény helyiségeiben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.
 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is folyamatos, ezek során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat tarjuk be, az orvosi szobában a maszk viselése kötelező.

Szentes, 2020. szeptember  8.                     Karikó-Tóth Tibor
                                                                     igazgató