i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

ÁHÍTAT: 15     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
 
"Utaidat, Uram, ismertesd meg velem!" (Zsolt 25,2)

Tisztelt Szülők!
Április 12-én az előre egyeztetett időpontban várjuk szeretettel Önöket gyermekük általános iskolai beiratkozása kapcsán.
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra lesz majd szükség
1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
2. Kitöltött nyilatkozat életvitelszerű lakcímről. (letöltés)
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

 

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

4. A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
5. Kitöltött nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.  (letöltés)
6. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK azonosító. Az igazolvány kiállítása a Kormányhivatalban díjmentes.

Az adatok egyeztetése kapcsán kérjük, hozzák magukkal a gyermek TAJ kártyáját vagy annak másolatát.

A helyszínen fogunk kérni egy nyilatkozatot a választott iskolai hittan oktatásról. (református, katolikus vagy evangélikus hitoktatásból lehet választani)