i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube

 
"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16,14)

Tisztelt Szülők, Kedves Felhasználók!

Lassan eltelik egy hét az online oktatási forma bevezetése óta.

A véleményükre, észrevételeikre vagyunk kíváncsiak.

Hogyan vált be az iskola által kínált forma, melyek az előnyei, esetleges hátrányai.

Válaszaikat március 23-án, hétfő 12.00 óráig várjuk.

 

Alsó tagozatosok kérdőíve

 

Felső tagozatosok kérdőíve

Folyamatosan kerülnek fel a facebook (alsósok) illetve a motto (felsősök) felületekre a feladatok.
Nagyon köszönjük a szülők aktív segítségét, pozitív hozzáállását a számunkra is sok kihívást jelentő új forma megvalósításában!
Köszönjük a diákjaink aktivitását, igyekezetét is.
Szuperek vagytok, igazi Kiss Bálintosok!
Büszkék vagyunk rátok!

Ugye milyen jó Kiss Bálintos-nak lenni!

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok!
Jelzem, hogy elindult a távoktatás.
Az alsó tagozatban az osztályok facebook távoktatás zárt csoportjaiban, a felső tagozaton a motto felületén évfolyamonkénti bontásban folyamatosan kerülnek fel a tananyagok (feladatok, videók, leírások).
Aki még nem jelentkezett, nem regisztrált, azt kérjük minél hamarabb tegye meg!
Jó munkát kivánunk mindenkinek!

Kedves diákok, a kellő testmozgásról és az aktív pihenésről se felejtkezzetek el!
Ha tudtok olyan osztálytársról, akinek nincs megfelelő számítógépe, internet elérése - próbáljatok segíteni neki is, hogy ne maradjon le!

 

A távoktatási rendszer indulásában is az elsők között!


Jó Kiss Bálint-osnak lenni!!!

Holnap (március 17-én, kedden) reggel indul az online tanítás.
Az alsó tagozatban osztály szinten zárt facebook csoportok segítségével történik az aktuális feladatok kiadása (és privát üzenetekben a kész feladat leadása és az értékelés). Kérjük a szülőket, keressék ez ügyben az osztálytanítókat.
A felső tagozatban a motto iskolai oktatóportál segítségével kerül átadásra a tananyag és itt zajlik a leadás és az értékelés is.
Az órarendek szerint folyik majd a tananyagok kiadása.
A felső tagozaton a négy készségtárgy választható opcióba kerül. (1 tárgyat kötelező ezek közül választani, s annak feladatait végigvinni. Aki szeretné, természetesen választhat többet is, akár mindegyiket)
Az adott napi tananyagok kiadására a facebook és a motto felületén is minden munkanapon reggel 8.00-9.00 között kerül sor.
A beadandó feladatok, házi feladatok leadásának módjára, határidejére minden esetben jelzés lesz.
A Tudásvásár készülés tovább folyik, a projektmunka működik online közegben is, maga a tényleges Tudásvásár pedig akkor kerül megrendezésre, amikor majd a körülmények lehetővé teszik.
A 8. évfolyam záróvizsgájának előkészítése is online felkészüléssel folytatódik.
Készülünk a 6. és 8. évfolyam kompetenciamérésére is. Az online felület erre is alkalmas.
Kérjük a szülőket, diákokat, hogy folyamatosan kövessék nyomon az iskola honlapját és facebook oldalát, illetve az adott osztálycsoportot és a motto-t.

Köszönjük a szülők segítségét! Szinte minden taneszköz, felszerelés hazakerült.
Azt a néhányat, ami még itt maradt, március 19-én csütörtökön délelőtt 8.00-12.00 között vehetik át az érintett szülők!


A mai napon (hétfő március 16.) 15.00-17.00 között lesz lehetőséget arra, hogy a tanulók iskolában maradt felszerelését, taneszközeit hazavigyék.
Kérjük, hogy Önök jöjjenek személyesen a holmikért, a szabályozás miatt a diákok nem léphetnek be az iskola területére.
Az osztálytermekben jelen lesznek a tanítók, akik segíteni fognak Önöknek.

Az étkezés kiszállítása Derekegyház településre is megoldható. Ebben az esetben 10.00 órakor indul kocsi (szerdától) és az ottani művelődési háznál adják ki az ételes dobozokat. Kérem ezt szíveskedjenek külön is jelezni a szolgáltatónál a megrendelés kapcsán.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
 
Március 16-án, hétfőn délelőtt rendkívüli tantestületi és dolgozói értekezletet tartunk, ahol igyekszünk minél gyorsabban kidolgozni az online oktatás megvalósításának lépéseit, módszereit.
Erről holnap kora délután várható jelzés.
Ugyancsak kora délután adunk jelzést azzal kapcsolatosan, hogy a diákok iskolában bentmaradt felszereléseit, tanszereit hogyan és mikor lehet majd hazavinni.

Az ünnep kapcsán nem is lehetne aktuálisabb, élőbb Kossuth Lajos üzenete! Lesz jövő!

A Gasztro Szentes KFT. ebben a rendkívüli helyzetben szeretné a segítségét felajánlani az Iskolák részére.
Cégünk vállalja, hogy továbbra is a szokott áron biztosítja az ebédet a gyerekek, ill.az ott dolgozó felnőttek részére. Annyi lenne a változás, hogy mindenkinek, aki igényli, a saját otthoni lakcímére szállítanánk az ebédet (csak ebéd). Az étel személyre szólóan, műanyag ételtároló dobozban lenne kiszállítva.

A rendelést hétfőtől-péntekig 6 órától 11 óráig tudjuk felvenni a következő telefonszámon: 06-63/311-333.
Természetesen az adatok feldolgozása végett a rendelést 2 nappal megelőzően kérjük ill. a lemondást is így tudjuk kezelni.

Remélve együttműködésüket, tisztelettel: Bányai Zsolt

Friss információk:
Hétfőtől digitális oktatás lesz az iskolákban, a gyerekek nem járhatnak be, jelentették be a magyar kormány és a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán, valamint a koronavírus tájékoztató oldalán.
Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe, tantermen kívüli digitális munkarend lesz. Az igazgatónak és a tanároknak is folytatniuk kell a tanítást vagy otthonról, vagy az iskolából. Az oktatási államtitkár már a jövő héten módszertani ajánlásokat tesz. Ha kell, akkor kiscsoportos gyermekmegőrzés is lesz, de ezt nem ajánlják.
 
Amennyiben rendelkezésünkre állnak újabb információk, az iskola honlapján és a facebook oldalán közölni fogjuk.
Javasoljuk ezen két hivatalos csatorna gyakoribb felkeresését a hétvége folyamán!

 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 20.03.11.  08.55
"A kialakult koronavírus helyzet miatt a Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi esemény határozatlan ideig felfüggesztésre kerül. Ennek értelmében tájékoztatom Önöket, hogy az intézményekre vonatkozóan az összes megszervezett előadás a mai napon lemondásra kerül. 
A Program újraindításával kapcsolatosan a későbbiek folyamán fogjuk tájékoztatni Önöket."
 
EMMI tájékoztató 20.03.11. 10:05
"Minden iskolai programot, március 15-ei és más ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföldi utazást, osztálykirándulást - beleértve ebbe a Határtalanul! programot, az ERASMUS és ERASMUS+ programot, a külföldi nyelvtanfolyamot, valamint a testvériskolai látogatásokat is - le kell mondani a tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében. A Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi programot is határozatlan ideig fel kell függeszteni." (A lemondások kapcsán időszak megjelölést nem tartalmaz a szöveg.)

Értesítés a 2. a. osztályos tanulók szüleinek
Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A 2019/2020-as tanévben gyermekének szűrővizsgálat esedékes (26/1997. (XI.3.) NM rendelet alapján). A védőnői és orvosi vizsgálat célja a gyermek fejlődésének nyomon követése, a betegségek korai felismerése és kezelése érdekében szükségesek.

Az orvosi vizsgálat időpontja: 2020. március 13. 11.15 óra.

Tisztelettel kérjük, hogy a szakrendeléseken (ortopédia, szemészet, gégészet-audiológia, pulmonológia, kardiológia, stb.) kapott leletek fénymásolatát juttassa el hozzánk. 

Vizsgálat helyszíne: Kiss Bálint Református Általános Iskola orvosi szobája

Köszönettel: Iskolavédőnők (Elérhetőség: 06/63/400-363)

Tisztelt Szülők!

A március 12. csütörtökre tervezett iskolanyitogató nyílt tanítási órák (mivel egy időben 100 fő alatti létszámot jelentenek) az előzetesen kihirdetett módon megrendezésre kerülnek.

Szeretettel várjuk az érdeklődő nagycsoportos óvodások szüleit alkalmunkra!

Kérjük, hogy időben foglalják el helyüket az osztálytermekben 8.45-ig illetve 9.45-ig!

Ez az alkalom a szülők számára nyújt bepillantási lehetőségeket, így a gyermekeket kérjük ne hozzák el erre az alkalomra.

4.a (Szőllősi-Lukács Adrienn - Varga Emília) 9.00-10.00, 22. terem

4.b (Baranyiné Kósa Ágnes - Czibulya Anita) 10.00-11.00, 23. terem

A pénteki iskolai ünnepség kapcsán a következő döntés született:

Az ünnepséget rádiós formában tartjuk meg, így ezen a napon nem szükséges a diákoknak ünneplőben jönniük,
a kokárda viselését viszont örömmel nyugtáznánk.


Az osztályok, ha szeretnének, akkor a Kossuth szoborhoz vihetnek ki virágot, zászlókat, de ez az osztályfőnökök döntése alapján fakultatív.

A kialakult helyzetre tekintettel mindenkitől kérjük a higiéniai előírások fokozott betartását!

Kérjük, hogy a náthás, lázas, köhögő, beteg tanulók saját gyógyulásuk, illetve a közösség érdekében maradjanak otthon!

Március 16-án, hétfőn a már korábban rögzített módon igazgatói szünetet tartunk.

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket március 10-én kedden az első két órában - nyílt tanítási órák megtekintésére az 1-3. illetve az 5-8. évfolyamon.

Kérjük szíveskedjenek időben elfoglalni a helyüket a pontos órakezdés érdekében!

(1.óra 8.00-8.45, 2. óra 9.00-9.45)

A 4. évfolyam diákjai a csütörtöki sulinyitogató nyílt órák miatt egy későbbi időpontban várják majd a szülőket nyílt órára.

Szerettel várjuk az érdeklődő nagycsoportos óvodások szüleit március 12-i, csütörtöki alkalmunkra.

Kérjük, hogy időben foglalják el helyüket az osztálytermekben 8.45-ig illetve 9.45-ig!

Ez az alkalom a szülők számára nyújt bepillantási lehetőségeket, így a gyermekeket, kérjük ne hozzák el erre az alkalomra.

Értesítés a 2.b osztályos tanulók szüleinek
Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A 2019/2020-as tanévben gyermekének szűrővizsgálat esedékes (26/1997. (XI.3.) NM rendelet alapján). A védőnői és orvosi vizsgálat célja a gyermek fejlődésének nyomon követése, a betegségek korai felismerése és kezelése érdekében szükségesek.

A védőnői vizsgálat időpontja: 2020. március 9. 8 óra.

Tisztelettel kérjük, hogy a szakrendeléseken (ortopédia, szemészet, gégészet-audiológia, pulmonológia, kardiológia, stb.) kapott leletek fénymásolatát juttassa el hozzánk. 

Vizsgálat helyszíne: Kiss Bálint Református Általános Iskola orvosi szobája

Köszönettel: Iskolavédőnők (Elérhetőség: 06/63/400-363)

Március 4-én 16. alkalommal rendezte meg iskolánk a Területi Német Nyelvtani és Szövegértési Versenyt. A Szentes és környékéről hozzánk érkező tanulók évfolyamonként mérhették össze tudásukat. A feleletválasztós nyelvtani teszt megoldása után egy szövegértő feladatsort oldottak meg a tanulók.

Az eredményhirdetésig édes és sós süteményekkel, valamint teával kedveskedtünk vendégeinknek. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármivel is segítette a verseny lebonyolítását.

Tanulóink a következő eredményeket érték el:
8. évfolyam: Kálló László Péter 1. hely; Bartha Levente Pál 2. hely; Rónyai Csanád 3. hely
7. évfolyam: Balog Vanda 1. hely
6. évfolyam: Simon Alma 2. hely; Vidovenyecz Adél 3. hely
5. évfolyam: György Nimród András 2. hely; Vass Mónika 3. hely

Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika

A verseny területi fordulóján iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

Hetedikesek: Balog Vanda I., Kovács Róbert II: hely.

Nyolcadikosok: Őze Virág IV., Bartha Levente I. helyezés.

Eredményeikhez gratulálunk, és további jó eredményeket kívánunk!

Felkészítő tanár: Horvát József

  

A képek kattintással nagyíthatóak.