i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube

ÁHÍTAT: 34     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
"Mindent Isten dicsõségére tegyetek!" (1Kor 10,31)

2021/2022-es tanév:

Igényfelmérő lap 2021. januártól lesz elérhető.

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről. Letölthető: nyilatkozat_eletvitelszeru_lakhelyrol.pdf 
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet: 

- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

• A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
• Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.  Letölthető: szuloi.pdf
• A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK azonosító. Az igazolvány kiállítása díjmentes

Időpont igénylés beiratkozáshoz április első hetében. Telefon: 30/676-6832

Beiratkozás időpontja: 
2021. április 15-16.