i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

ÁHÍTAT: 19     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
"Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak!" (Ef 4,32)

EFOP-3.3.7-17-2017-00047

 

EFOP-3.2.3-17-2017-00058 

A projekt bemutatása

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00058 azonosítószámú, „Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben” című projekt megvalósításával célunk, hogy a bevont köznevelési intézmények tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb ismeretháttérrel rendelkezzenek és azt a korszerű eszközök, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával minél hatékonyabban tudják bővíteni, megújítani, illetve mindennapjaik során hasznosítani, hosszútávon hozzájárulva a munkaerőpiaci helytállásukhoz. Ennek alapján a projekt célrendszere az alábbiak szerint épül fel:

 1. A digitális pedagógiai módszertani csomag intézményi környezetének megteremtése:
 • Az intézmények digitális korszerűsítése;
 • A szükséges IKT eszközök, berendezések beszerzése;
 • A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése;
 • Tantermek, szaktantermek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt megvalósítására.
 1. A természettudományos megismerés támogatása:
 • A tanulók számára érthetőbbé, szerethetőbbé tenni a matematika tantárgyat, felkelteni érdeklődésüket az algoritmikus-, problémamegoldó gondolkodás, a műszaki megoldások, a programozás alapjai iránt;
 • A digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák fejlesztése;
 • A tanulás segítése a szövegértés és kommunikáció területén;
 • A digitális pedagógiai módszertan alkalmazásával az SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztésének megvalósítása.
 1. A bevont pedagógusok felkészítése, továbbképzése
 • A digitalizációval összefüggő szemléletváltás elérése a nevelőtestület tagjainál;
 • A tanítók vagy matematika és természettudomány tanárainak továbbképzésének biztosítása.

4. A digitális pedagógiai szemlélet széles körű elterjedése

 • A szülők szemléletformálása, érzékenyítése a digitális pedagógia iránt;
 • Támogató disszeminációs rendezvények megvalósítása.

A projekt megvalósításában együttműködő Konzorcium:

 • Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség
 • Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség
 • Orosházi Református Egyházközség

A projekt megvalósításába bevont köznevelési intézmények:

 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
 • Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Orosháza)
 • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

Projekt alapadatai:

 • Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00058
 • Projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.
 • Támogatás összege: 109 856 655 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

Pénzvilág

Kötelezettségvállalási szám:

ZG290005

Projekt címe:

„Pénzügyi tudatosság fejlesztése a Kiss Bálint Református Általános Iskolában”

Kedvezményezett neve:

Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány

Az OECD szervezésében 2010-ben 14 országban, majd 2015-ben a világ számos országában, ebből 17 európai országban sor került a felnőtt lakosság pénzügyi tájékozottságának és pénzügyi kultúrájának felmérésére. Magyarország mindkét adatgyűjtésben részt vett. Az adatfelvétel lehetőséget biztosított a nemzetközi összehasonlításra, illetve a saját adatok idősoros összevetésére. A 2010-es felmérésben az elméleti pénzügyi ismereteket tekintve 14 ország közül még a magyarok teljesítettek legjobban, ugyanakkor a tudás gyakorlati alkalmazásában lemaradtunk. Különösen a családi költségvetés készítése és a takarékoskodás terén volt gyenge a hazai eredmény: a magyar lakosság hozzáállását gondos előre tekintéssel szemben inkább a mának élés jellemezte.

                           

     

Az iskolai pénzügyi képzés garantálhatja, hogy a következő nemzedék releváns pénzügyi ismeretekre és magabiztosságra tegyen szert. Az iskolák segíthetik a gyermekeket és a fiatalokat olyan készségek és attitűdök kialakításában, amelyek révén elérhetik a pénzügyi stabilitást, jóllétet, valamint pozitív szokások és magatartások megszerzésére ösztönzik őket, például arra, hogy megtervezzék költéseiket, megtakarítsanak és készítsenek terveket a jövőre.

A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány által megvalósított projekt ezért a köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi edukáció kereteinek megteremtésére helyezte a hangsúlyt. Ezt elsősorban a tanórán kívüli kapcsolódó programok körének bővítésével, illetve a pedagógusok fejlesztésével kívánta elérni.

      

        

A projekt közvetlen célcsoportját az iskolában tanuló felső tagozatos diákok, az érintett diákokat tanító pedagógusok és az érintett diákok szülei, rokonsága képezte, akik számára pénzügyi tudatosságot fejlesztő szakköri alkalmakat, pénzügyi kultúrafejlesztéshez kapcsolódó tanulmányi kirándulásokat, valamint a pedagógusok és szülők együttes bevonásával megvalósuló műhelyalkalmakat szervezetünk.

A projekt megvalósításával a célcsoport pénzügyi kompetenciái gazdagodtak, erősödött a köznevelési intézmény felső tagozatos diákjainak pénzügyi területen mutatkozó tudatossága. A katalizátor szerepbe állított iskola, a diákok, a tanulók és a szülők együtt-fejlesztésével hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok valamennyi szocializációs terükben minőségibb pénzügyi tudatosságmintákkal találkozzanak.