i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

ÁHÍTAT: 141     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
"Az ÚR az én pásztorom, nem szûkölködöm." (Zsolt 23,1)

utolsó módosítás:2023.03.03.

Iskolai tanév helyi rendje - 2022/2023. tanév

Kiss Bálint évfordulók:

 • 250 éve 1772 december 9-én született
 • 170 éve 1853 március 25-én hunyt el

Iskolai évforduló: az egyházi újraindulás óta ez a 30. tanév

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. csütörtök

Az első félév utolsó napja: 2023. január 20. péntek

Utolsó tanítási nap: 2023. június 16. péntek

Ballagás: 2023. június 17. szombat

Tanévzáró istentisztelet: 2023. június 18. vasárnap

Őszi szünet: 2022. október 29. - november 1. + 1 nap igazgatói szünet: november 2.
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: október 28. első tanítási nap a szünet után: november 3.

Téli szünet: 2022. december 22. - 2023. január 8.  
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2022. december 21. , első tanítási nap a szünet után: 2023. január 9. 

Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2023. február 22. 

Tavaszi szünet: 2023. április 6. - április 11.  
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2023. április 5. első tanítási nap a szünet után: 2023. április 12.

Általános iskolai beiratkozás: 2023. április 20–21-én.

Országos mérések:

 • Szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6.és  8. évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–7-8. évfolyamokon.
 • Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4-5. évfolyamokon
 • A bemeneti mérések 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között lesznek, a kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.
 • DIFER mérés, 1. évfolyam: november 7 – december 9. között
 • NETFIT mérés, 5-8. évfolyam: január 9 - május 12. között

Online fogadóórák: 2022. október 12., 2022. december 7., 2023. március 8., 2023. május 10.

Nyílt tanítási órák: 2023. március 7.

Jegytörlési időszakok:

 • 2023. január 13-19. között a 8. évfolyam
 • 2023. május 30-június 9.között a 2-7. évfolyam

Farsang (alsós és felsős): 2023. február 16-17. csütörtök-péntek

Modul- és projekthetek:

 • 2022. október 24-28. hétfő-péntek,
 • 2023. április 3-5. hétfő-szerda és 12-13. szerda-csütörtök,
 • 2023. június 12-16. hétfő-péntek

Tudásvásár 2023. április 14. péntek

Záróvizsga (8.évfolyam):

 • 2023. május 2-5. kedd-péntek, Záróvizsga – írásbeli napok,
 • 2023. május 30. kedd, Záróvizsga – szóbeli nap

Mozgó egyházi ünnepek:

 • Advent vasárnapok: 2022. november 27, december 4., 11., 18.
 • Hamvazószerda: 2023. február 22.
 • Húsvét: 2023. április 9-10.  vasárnap-hétfő
 • Áldozócsütörtök: 2023. május 18.
 • Pünkösd: 2023. május 28-29. vasárnap-hétfő

Igazgatói szünetek:

 • 2022. október 15. szombat (október 31-i munkanap áthelyezés helyett)

 • 2022. november 2. (szerda)

 • 2023. február 27-28. (hétfő-kedd)

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

- Intézményvezető: 1 fő (egyetem)

- Intézményvezető-helyettes: 1 fő (egyetem)

- Tanár - teljes állásban: 9 fő (egyetem), 5 főiskola

- Tanár - részmunkaidőben: 3 fő (főiskola)

- Tanár - óraadó: 2 fő (főiskola)

- Tanító - teljes állásban: 1 fő (egyetem), 17 fő (főiskola)

- Gyógypedagógus: 1 fő (főiskola)

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

- Gazdasági vezető: 1 fő (egyetem)

- Iskolatitkár: 1 fő (szakközépiskola)

- Könyvelő-pénztáros: 1 fő (szakközépiskola)

- Karbantartó: 1 fő (szakközépiskola)

- Portás: 2 fő (szakmunkásképző)

- Takarító: 7 fő (1 fő szakközépiskola, 3 fő szakmunkásképző, 3 fő általános iskola)

- Konyhai dolgozó: 5 fő (3 fő szakmunkásképző, 2 fő általános iskola)

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

(egy tanév késéssel kapunk friss eredményt!)

   

szövegértés

matematikai logika

tanév

évfolyam

iskolai eredmény

országos átlag

iskolai eredmény

országos átlag

2020/21

6.

 1551  1478  1545  1468

8.

 1616  1590  1671  1609

2019/20

6.

 -  -  -  -

8.

 -  -  -  -

2018/19

6.

1540

1499

1546

1495

8.

1706

1608

1669

1624

2017/18

6.

1572

1492

1558

1499

8.

1675

1602

1749

1614

2016/17

6.

1586

1503

1540

1497

8.

1664

1571

1688

1612

 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

Tanév

Összlétszám / évismétlők

Arány (%)

2016/17 429/2 0,5
2017/18 414/0 0,0 !
2018/19 404/0

0,0 !

2019/20 396/0

0,0 !

2020/21 408/0

0,0 !

2021/22 405/0

0,0 !

 

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

A középiskolák egy részétől nem kapunk visszajelzést, általánosságban elmondható, hogy minden diákunk továbbtanul, minimális a középiskolát be nem fejezők száma, a többségük a választott iskolatípusnak megfelelő eredményt produkál: gimnáziumok nagyon jó, szakközépiskolák jó, szakmunkásképző közepes-gyenge átlagok.

Minden végzős tanulónk továbbtanul, lemorzsolódás nincs.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.

5-8. évfolyam

A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

a házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít. 

 • témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal (2x) szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)
 • tesztek – osztályzattal nem értékelt felmérő forma, a minősítést a %-ban kifejezett eredmény jelzi.

Az iskolai beszámoltatások formája

 • házi dolgozat
 • írásbeli felelet (kisdolgozat)
 • témazáró dolgozat
 • tudásszint- és képességmérő teszt

Az írásbeli beszámoltatások rendje

 • a házi dolgozat megírásának időpontját, elkészítésének szempontjait a szaktanár határozza meg,
 • írásbeli feleletet (kisdolgozatot) a tanórákon írathat a nevelő,
 • témazáró dolgozat – a tananyag témaegységének zárásaként, a tanmenethez igazodva íratható,
 • tesztlap az éves munkatervben rögzített évfolyamokon a félévek zárása előtt íratható.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai

 • a házi dolgozat gyakoriságát és mennyiségét a szaktanár határozhatja meg,
 • a házi dolgozat elkészítésére legalább 2 hét időtartamot kell biztosítani,
 • írásbeli felelet (kisdolgozat) előzetes bejelentés nélkül is megíratható,
 • témazáró dolgozat csak a témaegység tanórai összefoglalása után, előre bejelentett időpontban íratható, (Egy napon legfeljebb két témazáróra kerülhet sor)
 • tudásszint- és képességmérő teszteket csak az évvégi, félévi ismétléseket vagy összefoglalást követően előre bejelentett időpontban lehet megíratni,
 • a kompetenciamérések megírásának időpontját előre be kell jelenteni.

Egyéb értékelés

A záróvizsga eredménye beszámít a tanuló 8. év végi osztályzatába. (Hármas szorzójú (lila) vizsga jegyként kell beszámítani.)

A Tudásvásáron való részvétel esetén, nyolcadik évfolyamos tanuló számára, a mentortanár javaslatára, a szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt produktum alapján megajánlott záróvizsga jegy jár. A többi évfolyam (1-7) esetében hármas szorzójú (lila) jegy kerül beírásra a választott témához köthető tantárgyból.

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2022/23-as tanév - 2022. szeptember 1-i állapot)

Osztály megnevezése

Osztálylétszám

1.a

30

1.b

26

2.a

27

2.b

26

3.a

30

3.b

29

4.a

23+2

4.b

22

5.a

24

5.b

24

6.a

28+1

6.b

29

7.a

28

7.b

20

8.a

19

8.b

17

Összesen:

406 (ebből 3 fő magántanuló)