i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube

ÁHÍTAT: 146     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
"Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak!" (Ef 4,32)

frissítve: 2022.01.20.

Iskolai tanév helyi rendje - 2021/2022. tanév

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. szerda

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. szerda

Az első félév utolsó napja: 2022. január 21. péntek

Őszi szünet: 2021. október 25. - november 1. (hétfő - hétfő) 8 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: október 22. (péntek)első tanítási nap a szünet után: november 2. (kedd).

Téli szünet: 2021. december 18. - 2021. január 2. (szombat - vasárnap) 16 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2021. december 17. (péntek), első tanítási nap a szünet után: 2022. január 3. (hétfő)

Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2022. február 18. péntek

Tavaszi szünet: 2022. április 14. - április 19. (csütörtök - kedd) 6 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: április 13. (szerda)első tanítási nap a szünet után: április 20. (szerda).

Országos mérések:

 • Természettudományi és Idegen nyelvi mérés: 2021. május 10. kedd – 8. évfolyam, május 24. kedd – 6. évfolyam
 • Országos kompetenciamérés: 2022. május 18. szerda – 8. évfoyam, május 30. hétfő – 6. évfolyam

Online fogadóórák: október 13.,december 8., március 9. május 11.

Farsang: 2022. február 17. csütörtök

Záróvizsga (8.évfolyam):

 • 2022. május 2-5. Záróvizsga – írásbeli napok,
 • 2022. május 30. Záróvizsga – szóbeli nap

Mozgó egyházi ünnepek:

 • Advent: november 28, december 5., 12., 19.
 • Húsvét: április 17-18.  
 • Áldozócsütörtök: május 26. 
 • Pünkösd: június 5-6.

Munkanap áthelyezések:

 • december 11. szombat: karácsonyi iskolai csendesnap
 • március 26. szombat: igazgatói szünet 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

- Intézményvezető: 1 fő (egyetem)

- Intézményvezető-helyettes: 1 fő (egyetem)

- Tanár - teljes állásban: 8 fő (egyetem), 8 főiskola

- Tanár - részmunkaidőben: 2 fő (főiskola)

- Tanár - óraadó: 1 fő (főiskola)

- Tanító - teljes állásban: 1 fő (egyetem), 16 fő (főiskola)

- Gyógypedagógus: 1 fő ( főiskola)

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

- Gazdasági vezető: 1 fő (egyetem)

- Iskolatitkár: 1 fő (szakközépiskola)

- Adminisztrátor: 1 fő (szakközépiskola)

- Karbantartó: 1 fő (szakközépiskola)

- Portás: 2 fő (szakmunkásképző)

- Takarító: 7 fő (1 fő szakközépiskola, 3 fő szakmunkásképző, 3 fő általános iskola)

- Konyhai dolgozó: 5 fő (3 fő szakmunkásképző, 2 fő általános iskola)

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

(egy tanév késéssel kapunk friss eredményt!)

 

   

szövegértés

matematikai logika

tanév

évfolyam

iskolai eredmény

országos átlag

iskolai eredmény

országos átlag

2020/21

6.

       

8.

       

2019/20

6.

       

8.

       

2018/19

6.

1540

1499

1546

1495

8.

1706

1608

1669

1624

2017/18

6.

1572

1492

1558

1499

8.

1675

1602

1749

1614

2016/17

6.

1586

1503

1540

1497

8.

1664

1571

1688

1612

 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

Tanév

Összlétszám / évismétlők

Arány (%)

2015/16

435/3

0,6

2016/17

429/2

0,5

2017/18

414/0

0,0 !

2018/19

404/0

0,0 !

2019/20

396/0

0,0 !

2020/21

408/0

0,0 !

 

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

A középiskolák egy részétől nem kapunk visszajelzést, általánosságban elmondható, hogy minden diákunk továbbtanul, minimális a középiskolát be nem fejezők száma, a többségük a választott iskolatípusnak megfelelő eredményt produkál: gimnáziumok nagyon jó, szakközépiskolák jó, szakmunkásképző közepes-gyenge átlagok.

A 2018/19-es tanévben mindössze két olyan diák volt akit a 2. helyen megjelölt intézménybe vettek fel, az összes többi tanuló az 1. helyen megjelölt középiskolába nyert felvételt. Minden végzős tanulónk továbbtanul, lemorzsolódás nincs.

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök

Sportkörök

szeretetszolgálati csoport

énekkar

informatika

kémia-fizika

kis nyelvész

matematika

rajz

diákújságírás

pénz világa

kemence klub

futball

kézilabda

kosárlabda

tenisz, minitenisz

torna

túracsoport

ugrálókötél

úszás

aerobic

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.

5-8. évfolyam

A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

a házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít. 

 • témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal (2x) szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)
 • tesztek – osztályzattal nem értékelt felmérő forma, a minősítést a %-ban kifejezett eredmény jelzi.

Az iskolai beszámoltatások formája

 • házi dolgozat
 • írásbeli felelet (kisdolgozat)
 • témazáró dolgozat
 • tudásszint- és képességmérő teszt

Az írásbeli beszámoltatások rendje

 • a házi dolgozat megírásának időpontját, elkészítésének szempontjait a szaktanár határozza meg,
 • írásbeli feleletet (kisdolgozatot) a tanórákon írathat a nevelő,
 • témazáró dolgozat – a tananyag témaegységének zárásaként, a tanmenethez igazodva íratható,
 • tesztlap az éves munkatervben rögzített évfolyamokon a félévek zárása előtt íratható.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai

 • a házi dolgozat gyakoriságát és mennyiségét a szaktanár határozhatja meg,
 • a házi dolgozat elkészítésére legalább 2 hét időtartamot kell biztosítani,
 • írásbeli felelet (kisdolgozat) előzetes bejelentés nélkül is megíratható,
 • témazáró dolgozat csak a témaegység tanórai összefoglalása után, előre bejelentett időpontban íratható, (Egy napon legfeljebb két témazáróra kerülhet sor)
 • tudásszint- és képességmérő teszteket csak az évvégi, félévi ismétléseket vagy összefoglalást követően előre bejelentett időpontban lehet megíratni,
 • a kompetenciamérések megírásának időpontját előre be kell jelenteni.

Egyéb értékelés

A záróvizsga eredménye beszámít a tanuló 8. év végi osztályzatába. (Hármas szorzójú (lila) vizsga jegyként kell beszámítani.)

A Tudásvásáron való részvétel esetén, nyolcadik évfolyamos tanuló számára, a mentortanár javaslatára, a szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt produktum alapján megajánlott záróvizsga jegy jár. A többi évfolyam (1-7) esetében hármas szorzójú (lila) jegy kerül beírásra a választott témához köthető tantárgyból.

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2021/22es tanév - 2021. szeptember 21-i állapot)

Osztály megnevezése

Osztálylétszám

1.a

28

1.b

28

2.a

27

2.b

28

3.a

19+2

3.b

21

4.a

26

4.b

24

5.a

28

5.b

28

6.a

28

6.b

26

7.a

19

7.b

17

8.a

26

8.b

28

Összesen:

403 (ebből 2 fő magántanuló)