i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube

 
"Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívõknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban." (1Tim 4,12)

frissítve: 2020.08.21.

Iskolai tanév helyi rendje - 2020/2021. tanév

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. kedd

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. kedd

Az első félév utolsó napja: 2021. január 22. péntek

Őszi szünet: 2020. október 23. - november 1. (péntek - vasárnap) 10 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: október 22. (csütörtök)első tanítási nap a szünet után: november 2. (hétfő).

Téli szünet: 2020. december 19. - 2021. január 3. (szombat - vasárnap) 16 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2020. december 18. (péntek), első tanítási nap a szünet után: 2021. január 4. (hétfő)

Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2021. február 19. péntek

Tavaszi szünet: 2021. április 1. - április 6. (csütörtök - kedd) 6 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: március 31. (szerda)első tanítási nap a szünet után: április 7. (szerda).

Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2021. április 15–16.

Idegen nyelvi mérés: 2021. május 19. szerda

Országos kompetenciamérés: 2021. május 26. szerda

Fogadóórák: október 14.,december 9., március 10. május 12.

Farsang: 2021. február 11. csütörtök - alsó tagozat, február 12. péntek - felső tagozat

Záróvizsga (8.évfolyam):

 • 2021. május 3-6. Záróvizsga – írásbeli napok,
 • 2021. május 31. Záróvizsga – szóbeli nap

Nemzetközi alkalom: 2021. április 26-30. (vasárnap-csütörtök) Határtalanul (7.évfolyam – Horvátország)

Mozgó egyházi ünnepek:

 • Advent: november 29, december 6., 13., 20.
 • Húsvét: április 4-5.  
 • Áldozócsütörtök: május 13. 
 • Pünkösd: május 23-24.

Munkanap áthelyezések:

 • december 12. szombat: karácsonyi iskolai csendesnap

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Munkakörök

Létszám/fő

Végzettség

Szakképzettség

Intézményvezető

1

egyetem

földrajz-rajz szakos tanár, református katechéta, közoktatási vezető- szakvizsga

Intézményvezető helyettes

1

egyetem

angol-orosz szakos tanár, P.h.d.

Tanár –teljes állásban

14

9 fő egyetem

12 fő főiskola

angol nyelv2 fő

földrajz 1 fő

ének 1 fő

részmunkaidő

3

testnevelés 2 fő

fizika 1 fő

kémia 1 fő

biológia 1 fő

óraadó

3

magyar 5 fő

történelem 4 fő 

rajz 1 fő

technika 2 fő

német nyelv 1 fő

matematika 4 fő

informatika 1 fő

hitoktató 2 fő

Tanító – teljes állásban

17

1 egyetem

 tanító 1 fő

16 fő főiskola

tanító 16 fő

gyógypedagógus

1

 főiskola

1 fő gyógypedagógus

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

gazdasági vezető

közgazdász, egyetem

könyvelő

közgazdász, főiskola

könyvelő

közgazdász, főiskola

iskolatitkár

közgazdasági szakközépiskola

pedagógiai asszisztens

gimnázium

takarító

szakközépiskola

takarító

szakközépiskola

konyhai dolgozó

általános iskola

takarító

szakközépiskola

hivatalsegéd

szakközépiskola

konyhai dolgozó

általános iskola

konyhai dolgozó

szakközépiskola

karbantartó

szakközépiskola

takarító

szakközépiskola

portás

szakközépiskola

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

(egy tanév késéssel kapunk friss eredményt!)

   

szövegértés

matematikai logika

tanév

évfolyam

iskolai eredmény

országos átlag

iskolai eredmény

országos átlag

2018/19

6.

1540

1499

1546

1495

8.

1706

1608

1669

1624

2017/18

6.

1572

1492

1558

1499

8.

1675

1602

1749

1614

2016/17

6.

1586

1503

1540

1497

8.

1664

1571

1688

1612

2015/16

6.

1601

1494

1612

1486

8.

1669

1568

1704

1597

2014/15

6.

1563

1488

1545

1497

8.

1612

1567

1649

1618

2013/14

6.

1481

1460

1550

1491

8.

1611

1557

1693

1617

2012/13

6.

1545

1497

1489

1554

8.

1624

1555

1671

1620

2011/12

6.

1520

1472

1536

1489

8.

1702

1567

1721

1612

2010/11

6.

1523

1465

1540

1486

8.

1645

1577

1702

1601

2009/10

6.

1639

1498

1593

1483

8.

1666

1583

1680

1622

2008/09

6.

579

513

579

489

8.

560

502

553

484

2007/08

6.

589

519

593

499

8.

566

506

577

497

 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév

Összlétszám / évismétlők

Arány (%)

2006/07

429/2

0,4

2007/08

426/4

0,9

2008/09

429/4

0,9

2009/10

431/2

0,4

2010/11

427/1

0,2

2011/12

443/2

0,4

2012/13

449/3

0,6

2013/14

437/5

0,9

2014/15

438/3

0,6

2015/16

435/3

0,6

2016/17

429/2

0,5

2017/18

414/0

0,0 !

2018/19

404/0

0,0 !

2019/2020

396/0

0,0 !

 

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

A középiskolák egy részétől nem kapunk visszajelzést, általánosságban elmondható, hogy minden diákunk továbbtanul, minimális a középiskolát be nem fejezők száma, a többségük a választott iskolatípusnak megfelelő eredményt produkál: gimnáziumok nagyon jó, szakközépiskolák jó, szakmunkásképző közepes-gyenge átlagok.

A 2018/19-es tanévben mindössze két olyan diák volt akit a 2. helyen megjelölt intézménybe vettek fel, az összes többi tanuló az 1. helyen megjelölt középiskolába nyert felvételt. Minden végzős tanulónk továbbtanul, lemorzsolódás nincs.

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök

Sportkörök

szeretetszolgálati csoport

énekkar

informatika

kémia-fizika

kis nyelvész

matematika

rajz

diákújságírás

pénz világa

kemence klub

futball

kézilabda

kosárlabda

tenisz, minitenisz

torna

túracsoport

ugrálókötél

úszás

aerobic

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.

5-8. évfolyam

A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

a házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít. 

 • témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal (2x) szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)
 • tesztek – osztályzattal nem értékelt felmérő forma, a minősítést a %-ban kifejezett eredmény jelzi.

Az iskolai beszámoltatások formája

 • házi dolgozat
 • írásbeli felelet (kisdolgozat)
 • témazáró dolgozat
 • tudásszint- és képességmérő teszt

Az írásbeli beszámoltatások rendje

 • a házi dolgozat megírásának időpontját, elkészítésének szempontjait a szaktanár határozza meg,
 • írásbeli feleletet (kisdolgozatot) a tanórákon írathat a nevelő,
 • témazáró dolgozat – a tananyag témaegységének zárásaként, a tanmenethez igazodva íratható,
 • tesztlap az éves munkatervben rögzített évfolyamokon a félévek zárása előtt íratható.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai

 • a házi dolgozat gyakoriságát és mennyiségét a szaktanár határozhatja meg,
 • a házi dolgozat elkészítésére legalább 2 hét időtartamot kell biztosítani,
 • írásbeli felelet (kisdolgozat) előzetes bejelentés nélkül is megíratható,
 • témazáró dolgozat csak a témaegység tanórai összefoglalása után, előre bejelentett időpontban íratható, (Egy napon legfeljebb két témazáróra kerülhet sor)
 • tudásszint- és képességmérő teszteket csak az évvégi, félévi ismétléseket vagy összefoglalást követően előre bejelentett időpontban lehet megíratni,
 • a kompetenciamérések megírásának időpontját előre be kell jelenteni.

Egyéb értékelés

A záróvizsga eredménye beszámít a tanuló 8. év végi osztályzatába. (Hármas szorzójú (lila) vizsga jegyként kell beszámítani.)

A Tudásvásáron való részvétel esetén, nyolcadik évfolyamos tanuló számára, a mentortanár javaslatára, a szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt produktum alapján megajánlott záróvizsga jegy jár. A többi évfolyam (1-7) esetében hármas szorzójú (lila) jegy kerül beírásra a választott témához köthető tantárgyból.

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2020/21es tanév - 2020. szeptember 7-i állapot)

Osztály megnevezése

Osztálylétszám

1.a

29

1.b

28

2.a

19+2

2.b

22

3.a

25

3.b

25

4.a

26

4.b

28

5.a

26

5.b

25

6.a

24

6.b

21

7.a

29

7.b

28

8.a

24

8.b

27

Összesen:

408 (ebből 2 fő magántanuló)