i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

 
 
"A mi segítségünk az ÚR nevében van, aki az eget és a földet alkotta." (Zsolt 124,8)

kiss balint(1772 Vésztő - 1853 Szentes)

A jobbágysorból indult ifjú a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd lelkészi képesítést szerzett. Több éves tanulmányútja során végigjárta Csehország, Németország és Ausztria tudományos intézeteit. A hívó szóra hazatér, s 54 éven át megbecsült lelkipásztora a szentesi eklézsiának. Ezalatt építtette fel a mai iskola és templom elődjét, illetve a ma is álló parókiát. Az iskolásoknak, nőknek, férfiaknak praktikus jó tankönyveket írt. A mindennapi életben is folyamatosan kutatja a fejlődés lehetőségét. A zsuppal fedett, gyakran utcasornyira leégett házak oltalmára ő honosította meg Szentesen a cserépfedést.

Ő tanította meg a szentesieket a korai zöldségtermesztésre, mely most is nemzetközi hírű. Ő tervezte az első magyarországi vasekét. Érdeklődése a múltra is kiterjedt. Könyvet írt a magyar nép egykori életéről, megírta a szentesi református egyház, majd a békés - bánáti egyházmegye történetét, melynek esperese volt 1836-tól haláláig. Közéleti szolgálatát 1814-től Csongrád vármegye táblabírájaként is végezte.

1839-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, három év múlva a Magyar Természettudományos Társaság rendes tagjává választotta. Tevékeny része volt abban, hogy Szentes városa 1837-ben a jobbágyságból örökváltság - fizetéssel felszabadult. Eredményekben gazdag életének 81. esztendejében halt meg. Családján kívül Szentes népe, az egyház és társadalom országos közössége gyászolta. Ma is méltán lehetünk büszkék iskolánk névadójára. Tiszteletére 1997 tavaszán az iskola dísztermének falán emléktáblát avattunk. 2001-ben a főlépcsőházban került elhelyezésre fia, édesapjáról készített olajfestményének hü másolata. 2003-ban egykori lakóháza falán emléktáblát avatott Szentes Város Önkormányzata és a Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség. Halálának évfordulójára emlékezve a Koszta József Múzeumban emlékkiállítást tartottak Kiss Bálint hagyatékából.

Iskolánk évente, a  március utolsó hetében megrendezett Kiss Bálint 7 programsorozattal adózik névadója dicső emléke előtt.

A 2022/23-as tanévben 30 éves a Kiss Bálint Református Általános Iskola. Ugyancsak ebben a tanévben decemberben Kiss Bálint születésének 250., márciusban pedig halálának 170. évfordulójára emlékeztünk.