i0 naplo  i0 moddle  i0 server  i0 face  i0 youtube

ÁHÍTAT: 93     ÜGYELET: 8.a
 
"Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek." (Lk 11,9)

frissítve: 2018.09.17.

Iskolai tanév helyi rendje

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. hétfő Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. péntek

Az első félév utolsó napja: 2019. január 25. péntek

Őszi szünet: 2018. október 27 - november 4 (szombat - vasárnap) 9 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: október 26. (péntek)első tanítási nap a szünet után: november 5. (hétfő).

Téli szünet: 2018. december 22 - 2019. január 2. (szombat - szerda) 12 nap + 2 nap igazgatói szünet (december 20. csütörtök és december 21. péntek)
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2018. december 19. (szerda), első tanítási nap a szünet után: 2019. január 3. (csütörtök)

Tavaszi szünet: 2019. április 18 - április 23. (csütörtök-kedd) 6 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2019. április 17. (szerda), első tanítási nap a szünet után: április 24.. (szerda)

Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2019. február 18. hétfő

Tavaszi szünet: 2019. április 18 - április 23. (csütörtök - kedd) 6 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: április 17. (szerda)első tanítási nap a szünet után: április 24. (szerda).

Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22. szerda

Országos kompetenciamérés: 2019. május 29. szerda

Farsang: 2019. február 14. csütörtök - alsó tagozat, február 15. péntek - felső tagozat

Záróvizsga (8.évfolyam):

 • 2019. május 6-9. Záróvizsga – írásbeli napok,
 • 2019. június 3. Záróvizsga – szóbeli nap

Nemzetközi alkalom: 2019. április 26-30. (spéntek-kedd) Határtalanul (7.évfolyam – Felvidék, Szlovákia)

Mozgó egyházi ünnepek:

 • Advent: december 2., 9., 16., 23.
 • Húsvét: április. 21-22.  
 • Áldozócsütörtök: május 30. 
 • Pünkösd: június 9-10

Igazgatói szünetek:

 • október 13. (szombat)
 • december 20-21 (csütörtök-péntek),
 • március 22. (péntek)

Munkanap áthelyezések:

 • szeptember 29. szombat - Békés-Bánáti Történelmi EgyházmegyékTalálkozója: (december 1. szombat helyett) tanítás nélküli munkanap, diákoknak szünet
 • november 10. szombat - szakmai nap: tanítás nélküli munkanap, diákoknak szünet
 • december 15. szombat - karácsonyi kézműves csendesnap

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

Státusz

tanári szak

szakvizsga

tanítói spec. koll.

igazgató, középiskolai tanár

földrajz, rajz, katechéta

közoktatás-vezető, médiaismeretek

 

Igazgatóhelyettes, középiskolai tanár

angol,magyar, orosz

pedagógiai értékelés

 

alsós humán munkaközösségvezető, tanító

 

drámapedagógia

 

alsós reál munkaközösségvezető, tanító

     

felsős humán munkaközösségvezető, középiskolai tanár

magyar, történelem, honismeret

néptáncoktató

 

felsős reál munkaközösségvezető,tanár,

matematika,német,orosz

közoktatás-vezető

 

hittan munkaközösségvezető, tanító - hitoktató

katechéta

 

testnevelés

tanár, felsős ifjúságvédelmi felelős, DÖK vezető

biológia, földrajz, testnevelés

   

fejlesztő pedagógus

gyógypedagógus

   

hitoktató

katechéta

   

középiskolai tanár

fizika – kémia,

mérés és értékelés

 

középiskolai tanár

magyar, történelem

tehetségfejlesztő

 

református hitoktató

református vallástanár

   

tanár, iskolai könyvtáros

magyar, történelem, honismeret

   

tanár

magyar, ének

   

középiskolai tanár

magyar

fejlesztő pedagógus

 

tanár

angol

   

tanár

technika

   

tanár

matematika-testnevelés

   

tanár

matematika-földrajz

   

tanár

tanár-testnevelés-rekreáció

   

tanár, rendszergazda

informatika

   

tanító

 

 

 

tanító

   

origami

tanító

   

orosz

tanító

 

tehetségfejlesztő

testnevelés

tanító

   

báb

tanító

   

testnevelés

tanító

   

vizuális nevelés

tanító

   

természetismeret

tanító

   

rajz - könyvtár

tanító

 

mentálhygiénia, drámapedagógia

könyvtár

tanító

   

testnevelés

tanító

 

gyógytestnevelő

magyar

tanító

   

úszásoktatás

tanító

 

tehetség- és minőségfejlesztő

báb

tanító

 

mentálhygiénia

 

tanító

   

testnevelés - informatika

tanító (GYES)

katechéta

ének-zene

ember és társadalom

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

gazdasági vezető

közgazdász, egyetem

könyvelő

közgazdász, főiskola

könyvelő

közgazdász, főiskola

iskolatitkár

közgazdasági szakközépiskola

pedagógiai asszisztens

gimnázium

takarító

szakközépiskola

takarító

szakközépiskola

konyhai dolgozó

általános iskola

takarító

szakközépiskola

hivatalsegéd

szakközépiskola

konyhai dolgozó

általános iskola

konyhai dolgozó

szakközépiskola

karbantartó

szakközépiskola

takarító

szakközépiskola

portás

szakközépiskola

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

(egy tanév késéssel kapunk friss eredményt! A 2016/17-es tanév eredményei 2018. február 28-án érkeztek meg.)

   

szövegértés

matematikai logika

tanév

évfolyam

iskolai eredmény

országos átlag

iskolai eredmény

országos átlag

2016/17

6.

1586

1503

1540

1497

8.

1664

1571

1688

1612

2015/16

6.

1601

1494

1612

1486

8.

1669

1568

1704

1597

2014/15

6.

1563

1488

1545

1497

8.

1612

1567

1649

1618

2013/14

6.

1481

1460

1550

1491

8.

1611

1557

1693

1617

2012/13

6.

1545

1497

1489

1554

8.

1624

1555

1671

1620

2011/12

6.

1520

1472

1536

1489

8.

1702

1567

1721

1612

2010/11

6.

1523

1465

1540

1486

8.

1645

1577

1702

1601

2009/10

6.

1639

1498

1593

1483

8.

1666

1583

1680

1622

2008/09

6.

579

513

579

489

8.

560

502

553

484

2007/08

6.

589

519

593

499

8.

566

506

577

497

 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév

Összlétszám / évismétlők

Arány (%)

2006/07

429/2

0,4

2007/08

426/4

0,9

2008/09

429/4

0,9

2009/10

431/2

0,4

2010/11

427/1

0,2

2011/12

443/2

0,4

2012/13

449/3

0,6

2013/14

437/5

0,9

2014/15

438/3

0,6

2015/16

435/3

0,6

2016/17

429/2

0,5

2017/18

414/0

0,0 !

 

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

A középiskolák egy részétől nem kapunk visszajelzést, általánosságban elmondható, hogy minden diákunk továbbtanul, minimális a középiskolát be nem fejezők száma, a többségük a választott iskolatípusnak megfelelő eredményt produkál: gimnáziumok nagyon jó, szakközépiskolák jó, szakmunkásképző közepes-gyenge átlagok.

A 2017/18-as tanévben mindössze egy olyan diák volt akit a 2. helyen megjelölt intézménybe vettek fel, az összes többi tanuló az 1. helyen megjelölt középiskolába nyert felvételt. Minden végzős tanulónk továbbtanul, lemorzsolódás nincs.

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök

Sportkörök

drámajáték kör

szeretetszolgálati csoport

énekkar

informatika

kémia-fizika

kis nyelvész

matematika

rajz

diákújságírás

pénz világa

kemence klub

futball

kézilabda

kosárlabda

tenisz, minitenisz

torna

túracsoport

ugrálókötél

úszás

aerobic

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.

5-8. évfolyam

A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

a házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít. 

 • témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal (2x) szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)
 • tesztek – osztályzattal nem értékelt felmérő forma, a minősítést a %-ban kifejezett eredmény jelzi.

Az iskolai beszámoltatások formája

 • házi dolgozat
 • írásbeli felelet (kisdolgozat)
 • témazáró dolgozat
 • tudásszint- és képességmérő teszt

Az írásbeli beszámoltatások rendje

 • a házi dolgozat megírásának időpontját, elkészítésének szempontjait a szaktanár határozza meg,
 • írásbeli feleletet (kisdolgozatot) a tanórákon írathat a nevelő,
 • témazáró dolgozat – a tananyag témaegységének zárásaként, a tanmenethez igazodva íratható,
 • tesztlap az éves munkatervben rögzített évfolyamokon a félévek zárása előtt íratható.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai

 • a házi dolgozat gyakoriságát és mennyiségét a szaktanár határozhatja meg,
 • a házi dolgozat elkészítésére legalább 2 hét időtartamot kell biztosítani,
 • írásbeli felelet (kisdolgozat) előzetes bejelentés nélkül is megíratható,
 • témazáró dolgozat csak a témaegység tanórai összefoglalása után, előre bejelentett időpontban íratható, (Egy napon legfeljebb két témazáróra kerülhet sor)
 • tudásszint- és képességmérő teszteket csak az évvégi, félévi ismétléseket vagy összefoglalást követően előre bejelentett időpontban lehet megíratni,
 • a kompetenciamérések megírásának időpontját előre be kell jelenteni.

Egyéb értékelés

A záróvizsga eredménye beszámít a tanuló 8. év végi osztályzatába. (Hármas szorzójú (lila) vizsga jegyként kell beszámítani.)

A Tudásvásáron való részvétel esetén, nyolcadik évfolyamos tanuló számára, a mentortanár javaslatára, a szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt produktum alapján megajánlott záróvizsga jegy jár. A többi évfolyam (1-7) esetében hármas szorzójú (lila) jegy kerül beírásra a választott témához köthető tantárgyból.

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2018/19-es tanév - 2018. szeptember 17-i állapot)

Osztály megnevezése

Osztálylétszám

1.a

25

1.b

22

2.a

27

2.b

25

3.a

25

3.b

25

4.a

23

4.b

19

5.a

27

5.b

25

6.a

26

6.b

28

7.a

26

7.b

26

8.a

27

8.b

27

Összesen:

403