i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

 
 
"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt!" (Fil 2,5)

utolsó módosítás:2023.09.01.

Iskolai tanév helyi rendje - 2023/2024. tanév

Első tanítási nap: 2023. szeptember 1. péntek

Az első félév utolsó napja: 2024. január 19. péntek

Utolsó tanítási nap: 2024. június 21. péntek

Ballagás: 2024. június 22. szombat

Tanévzáró istentisztelet: 2024. június 23. vasárnap

Őszi szünet: 2023. október 28. - november 5.
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2023.október 27. péntek első tanítási nap a szünet után: 2023. november 6. hétfő

Téli szünet: 2023. december 22. - 2024. január 7.  
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2023. december 21. csütörtök , első tanítási nap a szünet után: 2024. január 8. hétfő

Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2023. február 22. 

Tavaszi szünet: 2024. március 28. - április 7.  
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2024. március 27. szerda első tanítási nap a szünet után: 2024. április 8. hétfő

Általános iskolai beiratkozás: 2024. április 18-19.

Országos mérések:

 • 4. és 5. évfolyamon szövegértési és matematika mérés

 • 6-8. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány, és idegen nyelvi mérés lesz az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében,

 • 8. évfolyamon digitális kultúra és történelem kísérleti mérés lesz.

 • Ezekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.

 • DIFER mérés, 1. évfolyam:2023. november 7 – december 9. között

 • NETFIT mérés, 5-8. évfolyam:2024. január 9. és 2024. május 10. között

Online fogadóórák: 2023. október 11., 2023. november 29.., 2024. március 13., 2024. május 8.

Nyílt tanítási órák: 2024. március 12.

Több napos tanulmányi kirándulások: 2024. június 10-13. hétfő-csütörtök között 2 nap

Jutalomkirándulás: 2024. június 14. péntek

Jegytörlési időszakok:

 • 2024. január 11-17. között a 8. évfolyam
 • 2024. június 4-12. között a 5-7. évfolyam

Farsang (alsós és felsős): 2024. február 8-9. csütörtök-péntek

Modul- és projekthetek:

 • 2023. október 24-27. kedd-péntek,
 • 2024. március 25-27. hétfő-szerda
 • 2024. június 17-21. hétfő-péntek

Tudásvásár 2024. április 12. péntek

Záróvizsga (8.évfolyam):

 • 2024. május 2-7. csütörtök - kedd, Záróvizsga – írásbeli napok,
 • 2024. június 3. hétfő, Záróvizsga – szóbeli nap

Mozgó egyházi ünnepek:

 • Advent vasárnapok: 2023. november 26, december 3., 10., 17.
 • Hamvazószerda: 2024. február 14.
 • Húsvét: 2024. március 31-április 1.  vasárnap-hétfő
 • Áldozócsütörtök: 2024. május 9.
 • Pünkösd: 2024. május 19-20. vasárnap-hétfő

Igazgatói szünetek:

 • 2024. február 26. hétfő

 • 2024. május 24. péntek

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

- Intézményvezető: 1 fő (egyetem)

- Intézményvezető-helyettes: 1 fő (egyetem)

- Tanár - teljes állásban: 9 fő (egyetem), 5 főiskola

- Tanár - részmunkaidőben: 3 fő (főiskola)

- Tanár - óraadó: 3 fő (2 főiskola, 1 egyetem)

- Tanító - teljes állásban: 1 fő (egyetem), 17 fő (főiskola)

- Gyógypedagógus: 1 fő (főiskola)

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

- Gazdasági vezető: 1 fő (egyetem)

- Pedagógusasszisztens: 2 fő (1 fő egyetem, 1 fő középiskola)

- Iskolatitkár: 1 fő (szakközépiskola)

- Könyvelő-pénztáros: 1 fő (szakközépiskola)

- Karbantartó: 1 fő (szakközépiskola)

- Portás: 2 fő (szakmunkásképző)

- Takarító: 7 fő (1 fő szakközépiskola, 3 fő szakmunkásképző, 3 fő általános iskola)

- Konyhai dolgozó: 5 fő (3 fő szakmunkásképző, 2 fő általános iskola)

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

(egy tanév késéssel kapunk friss eredményt!)

    szövegértés matematikai logika
tanév évfolyam iskolai eredmény országos átlag iskolai eredmény országos átlag
2021/22 6. 1541 1475 1566 1493
8. 1575 1535 1683 1602
2020/21 6.  1551  1478  1545  1468
8.  1616  1590  1671  1609
2019/20 6.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
2018/19 6. 1540 1499 1546 1495
8. 1706 1608 1669 1624
2017/18 6. 1572 1492 1558 1499
8. 1675 1602 1749 1614
2016/17 6. 1586 1503 1540 1497
8. 1664 1571 1688 1612

 Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév Összlétszám / évismétlők Arány (%)
2016/17 429/2 0,5
2017/18 414/0 0,0 !
2018/19 404/0 0,0 !
2019/20 396/0 0,0 !
2020/21 408/0 0,0 !
2021/22 405/0 0,0 !
2022/23 403/0 0,0 !

 

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

A középiskolák egy részétől nem kapunk visszajelzést, általánosságban elmondható, hogy minden diákunk továbbtanul, minimális a középiskolát be nem fejezők száma, a többségük a választott iskolatípusnak megfelelő eredményt produkál: gimnáziumok nagyon jó, szakközépiskolák jó, szakmunkásképző közepes-gyenge átlagok.

Minden végzős tanulónk továbbtanul, lemorzsolódás nincs.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.

5-8. évfolyam

A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

a házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít. 

 • témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal (2x) szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)
 • tesztek – osztályzattal nem értékelt felmérő forma, a minősítést a %-ban kifejezett eredmény jelzi.

Az iskolai beszámoltatások formája

 • házi dolgozat
 • írásbeli felelet (kisdolgozat)
 • témazáró dolgozat
 • tudásszint- és képességmérő teszt

Az írásbeli beszámoltatások rendje

 • a házi dolgozat megírásának időpontját, elkészítésének szempontjait a szaktanár határozza meg,
 • írásbeli feleletet (kisdolgozatot) a tanórákon írathat a nevelő,
 • témazáró dolgozat – a tananyag témaegységének zárásaként, a tanmenethez igazodva íratható,
 • tesztlap az éves munkatervben rögzített évfolyamokon a félévek zárása előtt íratható.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai

 • a házi dolgozat gyakoriságát és mennyiségét a szaktanár határozhatja meg,
 • a házi dolgozat elkészítésére legalább 2 hét időtartamot kell biztosítani,
 • írásbeli felelet (kisdolgozat) előzetes bejelentés nélkül is megíratható,
 • témazáró dolgozat csak a témaegység tanórai összefoglalása után, előre bejelentett időpontban íratható, (Egy napon legfeljebb két témazáróra kerülhet sor)
 • tudásszint- és képességmérő teszteket csak az évvégi, félévi ismétléseket vagy összefoglalást követően előre bejelentett időpontban lehet megíratni,
 • a kompetenciamérések megírásának időpontját előre be kell jelenteni.

Egyéb értékelés

A záróvizsga eredménye beszámít a tanuló 8. év végi osztályzatába. (Hármas szorzójú (lila) vizsga jegyként kell beszámítani.)

A Tudásvásáron való részvétel esetén, nyolcadik évfolyamos tanuló számára, a mentortanár javaslatára, a szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt produktum alapján megajánlott záróvizsga jegy jár. A többi évfolyam (1-7) esetében hármas szorzójú (lila) jegy kerül beírásra a választott témához köthető tantárgyból.

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2023/24-es tanév - 2023. szeptember 1-i állapot)

Osztály megnevezése

Osztálylétszám

1.a

29

1.b

29

2.a

30

2.b

29

3.a

27

3.b

26

4.a

31

4.b

29

5.a

24+2

5.b

21

6.a

25

6.b

23

7.a

26

7.b

24

8.a

28

8.b

20

Összesen:

423 (ebből 2 fő magántanuló)

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.