Jubileumi hálaadó istentisztelet a Református Nagytemplomban

1993-ban kapta vissza iskolánkat a Magyar Református Egyház. Ekkor vette fel az egykori iskolaépítõ lelkész, tudós prédikátor, Kiss Bálint nevét. 2024. május 12-én a 30. jubileumi tanévünket ünnepeltük a Református Nagytemplomban. Városunk vezetõi, a fenntartó egyházközségek képviselõi, korábbi és jelenlegi lelkészeink, igazgatóink, pedagógusaink ill. családjaik ünnepeltek velünk. A visszaemlékezõ gondolatokat méltóképpen egészítette ki egykori és mostani diákjaink mûsora. Az ünnepség befejezéseként az erre az alkalomra készített emlékérmek átadására került sor. Ezúton is köszönjük Nt. Juhász Andrásnak, a Csongrádi Református Egyházmegye esperes lelkipásztorának és Nt. Gilicze Andrásnénak, a Szentes Felsõpárti Egyházközség lelkészének hozzánk eljuttatott levelét. Hálásak vagyunk az elmúlt 30 évben elért eredményeinkért és bízunk abban, hogy Isten gazdag áldása a következõ évtizedekben is elkísér minket.


Szöveg: Dimákné Sebõk Veronika
Fényképezte: Barna Péter Pontfotó
2024.05.17