Tutor (segítõ) általi társas tanulás

A tanév elején a Szegedi Tudományegyetem Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoportjának munkájába, partnerintézményként kapcsolódtunk be. Ebben a programban az alsósok természettudományos alapismereteket szereznek a felsõs diákok irányításával. Iskolánk 4.b osztályosai olyan délutáni foglalkozásokon vesznek részt, ahol természettudományos témájú kísérleteket végeznek a 6.a-s tanulók irányításával. A kísérletek elõkészítésében és a délután felügyeletében Kerekesné Török Mária és Baranyiné Kósa Ágnes vesznek részt. A felnõttek munkáját Orbán Réka segíti. Eddig az iskola kémiatermében folytak a foglalkozások, de terveink és reményeink szerint a kísérletezés következõ helyszíne a csongrádi Batsányi János Gimnázium laborja lesz. Ígérjük, hogy onnan is képes beszámolóval jelentkezünk majd.


Szöveg:Baranyiné Kósa Ágnes
Fényképezte:Baranyiné Kósa Ágnes
2024.02.19