Kardoskút-Fehértói jutalomkirándulás

November 20-án az Orosháza melleti Kardoskút-Fehértó vidékére látogatott el osztályfõnökei vezetésével a 6.a osztály. Farkas Regina egy természetvédelmi rajzpályázat megnyerésével teremtette meg ezt a lehetõséget az osztály részére. Az érdekes programba családok is bekapcsolódhattak. Elsõként a Körös-Maros Nemzeti Park Kardoskúti múzumát kereste fel a csapat, s egy nagyon érdekes, interaktív kiállításon ismerkedhetett meg a puszta életével, az itt honos növény- és állatfajok és vándorlásuk során a területet útba ejtõ madarak sokszínû fajtagazdagságával. Ezt követõen a védett terület határán a Nemzeti park munkatársai segítségével távcsõvel bepillantást nyerhettek a darvak és bíbicek délutáni érkezésébe. Érdekes volt az õshonos magyar juhnyáj és igazi magyar puszta felfedezése. Még a Toldi kezdõsorai is elõkerültek, illusztrálva az Alföld jellegzetes tájképét. "Mint ha pásztortûz ég õszi éjszakákon, Messzirõl lobogva tenger pusztaságon". Lassan beesteledett, a napnyugta festette színesre az alkonyodó, majd estébe forduló égboltot. Köszönet Domokos Andreának s szervezésben nyújtott segítségéért!


Szöveg: Karikó-Tóthné Puskás Gabriella
Fényképezte: Karikó-Tóth Tibor
2023.11.21