Önkéntesség

Iskolánk kiemelt õszi programjai közé tartozik az önkéntes munka, amellyel a 72 óra kompromisszumok nélkül egyházi rendezvényhez csatlakozunk. Idén is sokrétû tevékenységgel gazdagították és járultak hozzá csoportjaink a közjó szolgálatához. Az 1.b osztály az iskola udvarát tette szebbé "lombtalanítással". A 2. évfolyam iskolánk környezetét tette szebbé és töltötte fel az ételdobozt, ahová rászorulók járnak élelmiszer adományokért. A 3.évfolyam énekléssel vidámította fel a szíveket, de legfõképpen a konyhai dolgozókét. Az 5.a osztályból néhányan az iskolai Lego készletek ellenõrzésével és rendezésével foglalatoskodtak. A 8.b osztály szintén az ételdobozt töltötte fel nagy örömmel, amely minden nap segítséget nyújt a rászorulóknak. "Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." Mt 25,40


Szöveg:Nagypál Julianna
Fényképezte:Garai Sz. Julianna, Varga Emília, Nyíri Dániel, Molnárné Bodnár Henrietta, Nagypál Julianna, Repa Aranka
2021.10.26