Évnyitó 2021

A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulói számára is véget ér a vakáció. Augusztus 29-én, vasárnap délelõtt 10 órától tartották az ünnepi tanévnyitó istentiszteletet a Református Nagytemplomban. Nagytiszteletû Fehér Csaba lelkész úr bevezetõ szavai után Nagytiszteletû Gilicze Andrásné Igehirdetése következett, melyben a diákokhoz és szülõkhöz is szólva kiemelte: az igazi tanító számunkra Jézus, valamint a Biblia igazságait senki nem írhatja fölül. A tanévnyitó istentisztelet az ünnepséggel folytatódott tovább. Az elsõ osztályba lépõ új kissbálintos diákokat a hagyományoknak megfelelõen az ötödikes tanulók avatták fel, átadva nekik az iskolai nyakkendõt. Ezt követõen Kukovecz Kata mondott verset az elsõsök nevében, majd a másodikosok szívmelengetõ mûsora következett, melyben "lájkolták" a tanévnyitót, és az iskoláról énekeltek. A mûsort Szöllõsi-Lukács Adrienn, Varga Emília, Baranyiné Kósa Ágnes és Czibulya Anita állította össze és tanította be. Karikó-Tóth Tibor igazgató úr beszédében a "reménység" volt a kulcsszó, bízva abban, hogy ez a tanév problémamentesen telik majd el. Az iskola szakmai életében történt változásról is beszámolt: Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva igazgatóhelyettes 25 év után átadta a stafétabotot Tomcsányiné Lucz Szilvia tanárnõnek. Elhangzott az is, hogy Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva kiemelkedõ szakmai munkájának elismeréseként a Tiszántúli Egyházkerület Vezetõségének döntése értelmében a Tiszántúli Egyházkerület Pedagógiai Díja elismerésben részesül. A díj hivatalos átadására az Egyházkerület évi Közgyûlésén kerül majd sor. A tanévnyitó ünnepi istentisztelet a Himnusz eléneklése után áldásvétellel zárult.


Szöveg:Tomcsányiné Lucz Szilvia
Fényképezte:Niethammer Zoltán
2021.08.29