Konfirmáció 2021

Nagy örömünkre a mai napon 43 diák tett konfirmációi fogadalmat a pünkösdi ünnepi istentiszteleten. Fehér Csaba lelkipásztor igehirdetése után Dr. Csikai Miklós a gyülekezet fõgondnoka és Karikó-Tóth Tibor, az iskola igazgatója köszöntötte a konfirmandusokat. A lelkész úr áldása után a frissen konfirmált diákok a fögondnok úr vezetésével vettek részt az elsõ úrvacsorájukon. Az alkalmon közremûködött az iskola tanári kórusa és Andor Csilla.

Fényképezte:Niethammer Zoltán
2021.05.23