Kiss Bálint emlékezete

167 évvel ezelõtt 1853 március 25-én hunyt el az a tudós lelkipásztor, akinek nevét iskolánk is viseli. Emlékére mécsest gyújtottunk a Szeder temetõben lévõ sírjánál. A jobbágysorból indult ifjú a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd lelkészi képesítést szerzett. Több éves tanulmányútja során végigjárta Csehország, Németország és Ausztria tudományos intézeteit. A hívó szóra hazatér, s 54 éven át megbecsült lelkipásztora a szentesi eklézsiának. Ezalatt építtette fel a mai iskola és templom elõdjét, illetve a ma is álló parókiát. Az iskolásoknak, nõknek, férfiaknak praktikus jó tankönyveket írt. A mindennapi életben is folyamatosan kutatja a fejlõdés lehetõségét. A zsuppal fedett, gyakran utcasornyira leégett házak oltalmára õ honosította meg Szentesen a cserépfedést. Õ tanította meg a szentesieket a korai zöldségtermesztésre, mely most is nemzetközi hírû. Õ tervezte az elsõ magyarországi vasekét. Érdeklõdése a múltra is kiterjedt. Könyvet írt a magyar nép egykori életérõl, megírta a szentesi református egyház, majd a békés - bánáti egyházmegye történetét, melynek esperese volt 1836-tól haláláig. Közéleti szolgálatát 1814-tõl Csongrád vármegye táblabírájaként is végezte. 1839-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjává, három év múlva a Magyar Természettudományos Társaság rendes tagjává választotta. Tevékeny része volt abban, hogy Szentes városa 1837-ben a jobbágyságból örökváltság - fizetéssel felszabadult. Eredményekben gazdag életének 81. esztendejében halt meg. Családján kívül Szentes népe, az egyház és társadalom országos közössége gyászolta. Ma is méltán lehetünk büszkék iskolánk névadójára. Tiszteletére 1997 tavaszán az iskola dísztermének falán emléktáblát avattunk. 2001-ben a fõlépcsõházban került elhelyezésre fia, édesapjáról készített olajfestményének hü másolata. 2003-ban egykori lakóháza falán emléktáblát avatott Szentes Város Önkormányzata és a Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség. Halálának évfordulójára emlékezve a Koszta József Múzeumban emlékkiállítást tartottak Kiss Bálint hagyatékából.


Szöveg:Karikó-Tóth Tibor
Fényképezte:Karikó-Tóth Tibor
2020.03.25