Kiss Bálint emlékezete

Kiss Bálint református lelkipásztorra, esperesre, iskolánk névadójára emlékeztünk a Hódmezõvásárhely Ótemplomi Református Egyházközségben. A találkozó apropóját az adta, hogy restaurálták ifj. Kiss Bálint festõmûvész 1854-ben édesapjáról, Kiss Bálint esperesrõl készített festményét. Bán Csaba lelkipásztor köszöntötte a jelenlevõket. Áhítatot Fehér Csaba szentesi református lelkipásztor tartott. Karikó-Tóth Tibor, iskolánk igazgatója Kiss Bálint életérõl, szolgálatáról tartott elõadást. Mûsorral szolgált a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanári énekkara. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.


Szöveg:Nyíri D.
Fényképezte:Nyíri D.
2020.03.10