Családi vasárnap - A keresztyén ökumené

A 4.b osztály családi vasárnapi szolgálatának témája az ökumené volt. Krisztus szava szerint cselekszünk, amikor a keresztyén egyházak közötti kapcsolatot erõsítjük: "Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy õk is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem." (Jn 17,21) Az osztály tanulói és tanárai -reformátusok, katolikusok, evangélikusok és baptisták- közösen adtunk hálát Istennek, és énekeinkkel dicsértük Krisztus Urunkat, akiben egyek vagyunk.


Szöveg:Nyíri D.
Fényképezte:Fazekas Tamás, Fazekas Levente
2019.01.08